Enter your keyword

ONZE DIENSTEN

Professioneel & Persoonlijk

Accountancy  Temmerman  biedt u verschillende diensten.Van start tot finish helpen we u graag verder met een professionele aanpak die gepersonaliseerd en op maat wordt gebracht.

Administratie BTW

Periodieke BTW aangiftes, rapporteringen, BTW-Omzetvergelijking, Winstmarge regeling, begeleiding controles, BTW-advies, ....

Belastingen Tax

Personal & corporate tax, Personen-, vennootschapsbelasting, advies , optimalisaties, begeleiding bezwaar & controle, ....

Eindbalansen en fiscale aangiften

Op het einde van het fiscaal boekjaar starten we met het opmaken van de eindbalans- en resultatenrekening. Na overleg maken we de aangifte in de personen- en vennootschapsbelasting op.

Samen met alle fiscale bijlagen worden deze vervolgens elektronisch ingediend, voor de vennootschappen wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale bank van België.

Begeleiding Starter

Wilt u zich vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten?

Door het verstrekken van correcte informatie en advies, alsmede het stellen van kritische vragen bieden wij startende ondernemers een betere kans op succes. Vooraleer van start te gaan als ondernemer is het zeer belangrijk te weten onder welke vorm u de onderneming gaat uitbaten, wij geven u de juiste ondersteuning bij keuze van éénmanszaak of vennootschap

Wij maken uw businessplan en/of financieel plan, wij regelen de oprichting- en opstartformaliteiten.

Boekhoudingmethodes

Enkelvoudige of dubbele boekhouding aangepast aan omvang & activiteit(en), alle ondernemingsvormen

Persoonlijk Advies

Professioneel boekhoudkundig, fiscaal & economisch advies met een gepersonaliseerde aanpak.

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen

Zodra uw onderneming is opgericht, doen wij onmiddellijk al het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen, met een minimale inspanning van uw zijde. Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen.

Werkzaamheden:

Herbenoemingen, Adreswijziging, Doelswijziging
Inschrijving, wijziging Kruispuntbank van Ondernemingen
Aanvragen en wijzigingen inschrijving BTW
Aansluiting vennootschap of bedrijfsleiders bij een sociale kas
Registratienummer - Erkenning als aannemer
Aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel